Kościół Zielonoświątkowy "Betel" w Aleksandrowie Kujawskim


Jesteśmy pełni zapału i pasji dla boga

W co wierzymy

  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego,   w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego     z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu       za grzech świata i Jego zmartwychwstanie     w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie     i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

https://soundcloud.com/user-48289499/my-wierzymy-1

Bóg jest dla nas źródłem radości i niewyczerpanej nadziei !


My wierzymy

1. W czasach pełnych wątpliwości, gdy strach i smutek wokół nas, Bóg Jedyny jest niezmienny - wierzysz ty, wierzę ja!
2. W świecie pełnym zagubienia
,  w ciemności On prowadzi nas, tylko  w Bogu jest ratunek - wierzysz ty, wierzę ja!

Ref. My wierzymy w Boga Ojca, wierzymy      w Jezusa, wierzymy w Świętego Ducha, że On nowe życie dał. My wierzymy w ukrzyżowanie, wierzymy, że zwyciężył śmierć, wierzymy w zmartwychwstanie, i że Pan powróci tu, wróci tu.

3. Niech wiara ta nie będzie tylko hymnem, niech znaczy więcej, niż ta pieśń. Mimo zmartwień i trudności, z nami Bóg, z nami Bóg!

 

Ref. My wierzymy…

4. Niech miłością żyje każdy z nas, Bóg niezmienny jest, On siłę ma. Wiem On nigdy nie zawiedzie nas, bo wierzymy (wierzymy).

5. Bramy piekieł nie przemogły Go, wielka Boża moc zniszczyła zło. Miłość Boga nie zawiedzie nas, bo wierzymy (wierzymy).